5.osztály

5. osztály anyagrészei

1. A természetes számok 

              1.  A természetes szám fogalma (alaki, helyi, valódi érték)
              2.  A tízes számrendszer (számkörbővítés, helyiérték-táblázat)
              3.  A számok írása, olvasása, helyesírása, a római számírás
              4.  A természetes számok helye a számegyenesen
              5.  A természetes számok összehasonlítása
              6.  A természetes számok kerekítése
              7.  A természetes számok összeadása
              8.  A természetes számok kivonása
              9.  A természetes számok szorzása 
           10.  Természetes számok szorzása 10-zel, 100-zal, 1000-rel…
           11.  A szorzat változásai
           12.  A többjegyű számok szorzása
           13.  A természetes számok osztása
           14.  A hányados változásai
           15.  Természetes számok osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel…
           16.  Osztás többjegyű osztóval
           17.  A szorzás és osztás gyakorlása
           18.  Osztó és többszörös
           19.  A műveletek sorrendje
     20-21.  Gyakorlás
     22-24.  1. témazáró dolgozat előkészítése
                   1. témazáró dolgozat írása
                   1. témazáró dolgozat megbeszélése

2. Geometriai alapismeretek 

           25.  Ponthalmazok
           26.  Az egyenes és részei
           27.  Az egyenesek kölcsönös helyzete
           28.  Gyakorlás: párhuzamos és merőleges egyenesek rajzolása, a távolság fogalma
           29.  A síkok
           30.  Síkbeli alakzatok, sokszögek
           31.  A kör
           32.  A testek
           33.  Gyakorlás: eszközök használata, fogalmak rögzítése

3. Mérés, statisztika

           34.  A mérés mint összehasonlítás
           35.  A hosszúság
           36.  A tömeg
           37.  Az idő
           38.  Diagramok
           39.  Az átlag
           40.  Gyakorlás, a mértékegységek tízes rendszere
           41.  Valószínűségi játékok
           42.  Vegyes feladatok

4. A szögek 

           43.  A szög fogalma, fajtái, jelölése, összehasonlítása
           44.  A szögmérő, a hegyes- és tompaszögek mérése
           45.  Adott szögek rajzolása
           46.  A homorúszögek rajzolása, mérése
           47.  A szögmérés gyakorlása, sokszögek belső szögeinek mérése
     48-50.  2. témazáró dolgozat előkészítése (2., 3. és 4. téma)
                   2. témazáró dolgozat írása
                   2. témazáró dolgozat megbeszélése

5. A törtszámok 

     51-52.  A törtszám fogalma
     53-54.  A törtszámok értelmezése
     55-56.  A törtszámok összehasonlítása, helye a számegyenesen
           57.  A törtszámok egyszerűsítése és bővítése
           58.  Törtszámok összehasonlítása
           59.  Egyenlő nevezőjű törtszámok összeadása, kivonása
     60-61.  Különböző nevezőjű törtszámok összeadása, kivonása
           62.  Törtszámok szorzása természetes számmal
           63.  Törtszámok osztása természetes számmal
     64-65.  Műveletek sorrendje, vegyes feladatok
           66.  Írásbeli felelés

6. A téglalapok 

           67.  A téglalap tulajdonságai
     68-69.  A téglalap kerülete
           70.  A terület
     71-72.  A téglalap kerülete, területe
     73-74.  Gyakorló feladatok megoldása (5. téma is)
     75-77.  3. témazáró dolgozat előkészítése (5. és 6. téma)
                   3. témazáró dolgozat írása
                   3. témazáró dolgozat megbeszélése

7. A téglatestek

     78-79.  A téglatest
     80-81.  A téglatest nézetei, hálói
     82-84.  A téglatest felszíne
           85.  A térfogat
     86-87.  A téglatest térfogata
     88-89.  A felszín- és térfogatszámítás gyakorlása
           90.  Írásbeli felelés

8. A tizedes törtek 

           91.  A tizedes tört fogalma, írása, olvasása
           92.  A tizedes törtek ábrázolása számegyenesen
           93.  A tizedes törtek egyszerűsítése, bővítése, összehasonlítása
     94-95.  A tizedes törtek kerekítése
           96.  A tizedes törtek összeadása, kivonása
           97.  A tizedes törtek szorzása és osztása10-zel, 100-zal, 1000-rel
     98-99.  A tizedes törtek szorzása és osztása természetes számmal
         100.  A törtszámok tizedes tört alakja
101-102.  Vegyes feladatok
103-104.  Gyakorlás (7. és 8. téma)
105-107.  4. témazáró dolgozat előkészítése (4. és 5. téma)
                   4. témazáró dolgozat írása
                   4. témazáró dolgozat megbeszélése

9. Az egész számok 

         108.  A negatív egész számok, helyük a számegyenesen
109-110.  A számok ellentettje, abszolút értéke
111-112.  Az egész számok összeadása
113-114.  Gyakorlás: egész számok összeadása
115-116.  Az egész számok kivonása
117-118.  Gyakorlás: az egész számok összeadása, kivonása
         119.  Vegyes feladatok megoldása
         120.  Írásbeli számonkérés

10. Helymeghatározás

         121.  Tájékozódás a környezetünkben
122-123.  Helymeghatározás a síkon
         124.  Grafikonok
         125.  Vegyes feladatok megoldása

    Blogger Comment

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése