9. osztály

9.osztály anyagrészei


Halmazok

 • Halmazműveletek (fogalmak, részhalmaz, unió, metszet, különbség, ) szöveges
 •  Számegyenesek, intervallumok (nyílt, zárt) 

2. Algebra

 • Hatványozás
 • Számok normál alakja
 • Nevezetes azonosságok
 • Szorzattá alakítás
 • Oszthatóság
 • Legnagyobb közös osztó, Legkisebb közös többszörös (LNKO, LKKT)
 • Számrendszerek


3. Függvények

 • Koordináta rendszer
 • Lineáris függvény
 • Abszolútérték függvény
 • Másodfokú függvény
 • Négyzetgyök függvény
 • Lineáris törtfüggvények
 • Függvénytranszformációk


4. Síkidomok


 • Háromszög
 • Négyszögek
 • Sokszögek


5. Egyenletek, egyenlőtlenségek6. Egybevágósági transzformációk


 • Tengelyes tükrözés
 • Középpontos tükrözés
 • Alakzatok, amik tengelyesen vagy középpontosan szimmetrikusak
 • Pont körüli elforgatás
 • Párhuzamos eltolás
 • Vektorok


7. Statisztika • Adatok ábrázolása
 • Adatok jellemzése (módusz, medián, átlag)

  Blogger Comment

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése