7. osztály

7.osztályban tanulod


 • Természetes számok, racionális számok
 • Racionális számok
 • Hatványozás
 • Az 1-nél nagyobb számok normálalakja
 • Osztó, többszörös, oszthatósági szabályok
 • Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös- Prímtényezős felbontás
 • Összevonás, szorzás, osztás a racionális számok halmazában
 • Mennyiségek törtrésze
 • Műveletek sorrendje, zárójelek használata
 • Arány, arányos osztás, egyenes- és fordított arányosság
 • Százalékszámítás
 • Egyenlet, egyenlőtlenség, azonosság
 • Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása a két oldal egyenlő változtatásával
 • Szöveges feladatok megoldása egyenlettel, egyenlőtlenséggel
- Kamatszámítás
- Algebra 
 •  Műveleti tulajdonságok
 •     Hatványok
 •     Algebrai kifejezés helyettesítési értékének meghatározása
 •     Egynemű, különnemű algebrai kifejezések
 •     Egynemű kifejezések összevonása
 •     Egytagú kifejezés szorzása, osztása egytagú kifejezéssel
 •     Többtagú kifejezés szorzása egytagú kifejezéssel
 •     Többtagú kifejezés szorzattá alakítása kiemeléssel
 •     Egyenletek, egyenlőtlenségek
 •     Törtegyütthatós egyenletek, egyenlőtlenségek
 •     Szöveges feladatok megoldása egyenlettel, egyenlőtlenséggel
- Geometria
 •        Pont-pont függvények
 •     Tengelyes tükrözés, tengelyesen szimmetrikus síkidomok
 •     A vektor
 •     Az eltolás, a forgatás
 •     Párhuzamos szárú szögek
 •     Merőleges szárú szögek
 •     Forgásszimmetrikus alakzatok
 •     Középpontos tükrözés
 •     Fordított állású szögek
 •     Középpontosan szimmetrikus alakzatok
 •     Egybevágósági transzformációk
- Halmazok
-Kombinatorika
- Sorozatok
- Függvények
 • Hozzárendelések vizsgálata
 •     Függvények értelmezése, vizsgálata
 •    Az egyenes arányosság mint függvény
 • A lineáris függvény
- Statisztika
- Valószínűség
- Térgeometria
 • Térelemek
 •     Szögek, az elfordulás mérése
 •     Síkidomok, sokszögek, síkidomok területe
 •     Sokszöglapokkal határolt testek
 • A hasáb, az egyenes hasáb térfogata

  Blogger Comment

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése